Actueel

13 juni 2016Congres - Fonds voor de Sport

In het voorjaar van 2017 organiseert Fonds voor de Sport een congres met als thema: “Particuliere fondsenwerving als nieuwe financieringsbron voor Sport”. Fonds voor de Sport wil  sportverenigingen en sportbonden  bewust  maken van de kansen die fondsenwerving op de particuliere markt hen biedt (denk hierbij aan crowdfunding, donaties, giften, schenkingen en nalatenschappen). Door het aanboren van nieuwe financieringsbronnen wordt de sport  minder afhankelijk van onder druk staande sponsorbudgetten, terugtrekkende  overheden en dalende ledenaantallen.

Tijdens dit congres zullen diverse inspirerende sprekers van binnen en buiten de sport hun opwachting maken. Tevens staan er diverse workshops op het gebied van fondsenwerving op het programma. Het congres is uitermate geschikt voor (bestuurders van) sportverenigingen en sportbonden die verantwoordelijk zijn voor de financiering van hun activiteiten. Uiteraard zijn het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ook van harte welkom. Fonds voor de Sport zal binnen drie maanden het definitieve programma bekend maken. Houd deze pagina dus in de gaten of stuur een mail voor meer informatie naar info@fondsvoordesport.nl zodat wij je op de hoogte kunnen houden.