Missie, visie en doelstelling

Onze missie

Sport draagt bij aan een sociale, gezonder en gelukkiger Nederland. De inkomsten van sport staan onder druk. Nederlanders zijn ook bereid om aan sport te geven. Er liggen grote kansen om donaties, giften, schenkingen en nalatenschappen te werven voor sport. Stichting Fonds voor de Sport ondersteunt daarbij met kennis en instrumenten. 

Onze visie

Door gebruik te maken van de mogelijkheden die particuliere fondsenwerving biedt aan de sport, meer inkomsten werven voor sportverenigingen. Dit geldt voor zowel top- als breedtesport. Fonds voor de Sport wil sport positioneren als goed doel en deze geldstroom aanboren.

Onze doelstelling

Onze doelstelling is om meer inkomsten voor de sport te realiseren, voor zowel topsport als breedtesport. Momenteel gaat er ‘slechts’ twee procent van de particuliere giften en donaties naar sport. Omdat sport zo belangrijk is  voor onze samenleving willen wij dit percentage de komende drie jaar verdubbelen naar tenminste vier procent. Dat betekent een groei van € 50 miljoen per jaar naar € 100 miljoen per jaar.

Onze ambitie

Het percentage dat huishoudens geven aan sport is op dit moment twee procent van € 2,5 miljard. Dat is € 50 miljoen per jaar. Wij achten het realistisch om dit percentage te verhogen naar tien procent in de komende tien jaar. Dit betekent dat particuliere fondsenwerving de sport in de toekomst een bedrag van tenminste 250 miljoen euro per jaar kan opleveren.

Het is onze droom dat alle sportverenigingen in Nederland in de toekomst inkomsten krijgen uit particuliere fondsenwerving zodat zij hun sportieve en maatschappelijke doelstellingen kunnen (blijven) realiseren.