Waarom Fonds voor de Sport

Waarom Stichting Fonds voor de Sport?

De inkomsten voor sport staan onder druk. De overheid heeft minder subsidiegeld beschikbaar, de inkomsten uit de Lotto zijn dalende, sponsorinkomsten staan onder druk en bij sommige sportverenigingen zien we ook de ledenaantallen teruglopen. En dat terwijl de maatschappelijke relevantie van sport belangrijker is dan ooit!
Wij zien voor sport goede kansen op de markt van de particuliere fondsenwerving. Door het positioneren van sport als goed doel kan deze markt van 5 miljard ook aangeboord worden voor sport. Fonds voor de Sport weet hoe en wil zich graag inzetten om de sport hierbij te ondersteunen.


Stichting Fonds voor de Sport heeft jarenlange ervaring op het gebied van fondsenwerving voor goede doelen. En beschikt over een groot netwerk, ook in de sport.  Hierdoor is stichting Fonds voor de Sport hét loket voor de sport op het gebied van particuliere fondsenwerving.Bovendien zijn wij een stichting en hebben geen winstoogmerk, sport staat bij ons voorop! Hebben wij je interesse gewekt en wil je weten op welke manier Fonds voor de Sport jouw sportvereniging of sportbond kan ondersteunen? Klik HIER of neem vrijblijvend contact met ons op via info@fondsvoordesport.nl.


Markt particuliere fondsenwerving

Uit onderzoek blijkt dat 85% van de Nederlandse huishoudens aan goede doelen geeft. In totaal 2,4 miljard, dat komt neer op € 246 per huishouden per jaar (Bron: geven in Nederland - Vrije Universiteit). Er wordt op verschillende manieren gegeven. Via een automatische incasso, aan de collectant, via sms of een crowdfundactie. Daarnaast worden goede doelen steeds vaker als begunstigde opgenomen in een testament.

Van de 2,4 miljard die particulieren geven aan goede doelen gaat slechts 2% naar sport. Dit terwijl sport een steeds belangrijkere rol in onze samenleving speelt. Denk hierbij aan gezondheid maar ook aan sociale- en economische aspecten. Opvallend  is dat sportverenigingen nauwelijks inkomsten ontvangen uit nalatenschappen. Voor goede doelen is dit een steeds grotere bron van inkomsten.

Dat huishoudens niet bijdragen aan sport heeft alles te maken met het feit dat de sport er nog niet om vraagt, zo blijkt uit eigen onderzoek. Terwijl bewoners best bereid zijn een bijdrage te leveren aan sportactiviteiten bij hun de buurt. Dit biedt dus een kans voor sportverenigingen!

Ook worden sportverenigingen niet opgenomen in testamenten. De onbekendheid met de mogelijkheden is hier schuldig aan. Ook hier liggen kansen voor zowel gevers als ontvangers.