Kansen particuliere fondsenwerving

Uit onderzoek blijkt dat 85% van de Nederlandse huishoudens aan goede doelen geeft. Dit komt neer op € 246 per huishouden per jaar, in totaal € 2,5 miljard! (Bron: geven in Nederland, Vrije Universiteit)

Er wordt op verschillende manieren gegeven. Via een automatische incasso, aan de collectant, via sms of een crowdfundactie. Daarnaast worden goede doelen steeds vaker als begunstigde opgenomen in een testament. Opvallend daarbij is dat sportverenigingen geen inkomsten ontvangen uit nalatenschappen.

Van deze € 2,5 miljard gaat er slechts 2% naar de sport!

Fonds voor de Sport helpt sportbonden en verenigingen met het opzetten en uitvoeren van particuliere fondsenwerving. Hiertoe hebben we een aantal diensten op de site vermeld staan zoals een eigen crowdfundingplatform, cursussen en helpen we je bij het inrichten van de organisatie.

Wilt u weten hoe uw sportvereniging kan fondsenwerven op de particuliere markt? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Feiten

De financiële positie van sportverenigingen staat onder druk. Uit onderzoek van het Mulier Instituut (ontwikkelingen financiën sportverenigingen 2015) komt het volgende naar voren:
In 2015 geven 41% van de verenigingen aan dat hun financiële positie NIET gezond is
67% van de sportverenigingen hebben hun gemeentelijke bijdrage zien dalen.
48% van de verenigingen zagen de inkomsten afnemen
17% zag de sponsorinkomsten  stijgen
Bij de helft van de verenigingen is de contributie omhoog gegaan (14%, meer dan trendmatig).
Voor het volledige rapport, klik HIER

Cijfers

Jaarlijks wordt er € 4,3 miljard gegeven aan goede doelen (exclusief subsidies).
Het meeste geld gaat naar kerken, internationale hulporganisaties en gezondheidsfondsen. Sport ontvangt slechts 2%.
Goede doelen met een CBF keurmerk (500) ontvangen jaarlijks € 265 miljoen uit nalatenschappen.
Gemiddeld bedrag per begunstigde in een nalatenschap:  € 34.000
Jaarlijks bedrag aan giften en donaties per huishouden: € 246
€ 67 wordt besteed aan lokale goede doelen
Gemiddelde opbrengst per collectebus: € 75
Gemiddelde bijdrage per persoon aan crowdfundactie: € 20
Gemiddeld jaarlijkse bijdrage donateur € 65
Voor een samenvatting van het onderzoek Geven In Nederland (Vrije Universiteit, Amsterdam) klik HIER