Cursus particuliere fondsenwerving

Particuliere fondsenwerving biedt een nieuwe bron van inkomsten voor sport. Een nog relatief onbekend terrein voor sportverenigingen en sportbonden, daarom biedt Fonds voor de Sport (zowel topsport als de breedtesport) de mogelijkheid zelf een cursus fondsenwerving te organiseren of  deel te nemen aan een cursus.  

De cursussen vinden plaats op een centrale locatie in het land of in jouw omgeving als je zelf een cursus wilt aanbieden aan bijvoorbeeld je leden.

De cursus biedt plaats aan ongeveer 25 deelnemers per keer. Een cursus bestaat idealiter uit drie dagdelen waarin de deelnemers opgeleid worden tot fondsenwerver. 
Fonds voor de Sport zorgt voor een actueel opleidingsaanbod en speelt daarbij in op de behoefte van de sportvereniging of sportbond en de lokale/regionale mogelijkheden.

Deelnemende sportverenigingen en/of sportbonden krijgen de beschikkinng over fondsenwervende instrumenten zoals een crowdfundingplatform, doneerknop, sms-actie en een testamenttest. 

Nieuw met particuliere fondsenwerving?
Neem deel aan een cursus en start direct met één van onze instrumenten

Het gaat om actieve bijeenkomsten, waarin alle deelnemers zelf inbreng hebben. Elke bijeenkomst is een mix van theorie, reflectie en actie. We gebruiken de ervaringen van verenigingen in binnen- en buitenland en ze wisselen ook onderling kennis uit. Bovendien brengen we de kennis en ideeën uit andere sectoren over, bijvoorbeeld uit de goede doelen sector (cultuur, gezondheid, natuur, etc.).

Op deze manier kunnen de sportverenigingen  kennis in huis halen om zelfstandig aan de slag te gaan met de fondsenwerving. 

Wil je meer weten over de voorwaarden en kosten voor het organiseren van of deelnemen aan de cursus neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@fondsvoordesport.nl