Oprichten eigen fonds

Als sportvereniging ben je continu bezig om de vereniging levendig te houden en te zorgen dat je leden op een passend niveau kunnen sporten. Daarnaast streef je waarschijnlijk naar het hoogst haalbare niveau voor alle teams. Om je wensen en dromen te realiseren is de kans groot dat je daarin geremd wordt door de financiële positie en moet je op zoek naar inkomsten. Je doet dit al jaren via sponsoring, contributie en wellicht subsidies. Echter, deze inkomsten staan onder druk. Als sportvereniging moet je op zoek naar een aanvullende middelen. Dan is particuliere fondsenwerving wellicht een nieuwe bron van inkomsten voor voor jouw sportvereniging!

Particuliere fondsenwerving is een nieuwe bron 
van inkomsten voor sportverenigingen!

Voor veel sportverenigingen is het werven van fondsen op de particuliere markt nog nieuw. Er is nog weinig kennis over dit onderwerp beschikbaar. De kans is groot dat verenigingen het zelfs een beetje eng vinden om hun leden, aanhangers en bewoners om extra geld te vragen. 

Onder particuliere fondsenwerving verstaan we het werven van giften, donaties, schenkingen en nalatenschappen.

Om fondsen te kunnen werven kan het verstandig zijn je activiteiten onder te brengen in een fonds. Dat kan een eigen fonds zijn maar ook een lokaal fonds waarin je de lokale krachten bundelt. Je gaat dan gezamenlijk fondsen werven. Fonds voor de Sport kan je helpen bij het oprichten van een eigen fonds, bijvoorbeeld om extra middelen te werven voor talentontwikkeling (jeugdopleiding) of bij het opzetten van een lokaal fonds met andere sportverenigingen.

Bij het oprichten van een lokaal fonds ga je gezamenlijk geld werven onder particuliere ten behoeve van zowel topsport als breedtesport. Het is hiervoor noodzakelijk een aparte stichting op te richten. Deze stichting werft fondsen voor de aangesloten sportverenigingen en zal deze verdelen. Bovendien heeft deze stichting de taak om de mogelijkheid van particuliere fondsenwerving te promoten.

Daarnaast kan deze stichting dienen als platform voor aangesloten sportverenigingen. Door gezamenlijk naar buiten te treden om fondsen te werven worden krachten gebundeld, inkomsten gegenereerd en kosten bespaart. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van goede ideeën, gezamenlijk deelnemen aan cursussen fondsenwerving waardoor kosten gedeeld worden.

Wellicht het belangrijkste voordeel is dat je de ‘geefvraag’ niet hoeft te stellen vanuit de eigen sportvereniging maar vanuit de gezamenlijk stichting. Zij verzorgen de promotie en als sportvereniging kun je aanhaken op deze bekendheid. Tenslotte kan het interessant zijn voor het lokale bedrijfsleven te geven aan het fonds voor de sport. Daarmee hoeven ze geen keuze te maken voor een sport maar kunnen ze alle sporten in jouw gemeente steunen.

Fonds voor de Sport ondersteunt bij  het begeleiden van het gehele proces van idee tot executie. Denk hierbij aan het opstellen van de strategie, het beleidsplan, de begroting, het stakeholdersmanagement maar ook de communicatie en de fondsenwerving.

Wil je meer weten wat een fonds voor jouw club of jouw gemeente kan betekenen en hoe wij je hierbij kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op.