Werven nalatenschappen

Nalatenschappen bieden grote kansen voor sportverenigingen en sportbonden. Steeds meer mensen vinden het prettig hun vermogen of een deel daarvan na te laten aan goede doelen. Professor Theo Schuyt (VU) geeft aan dat de komende jaren meer mensen bereid zijn een goed doel op te nemen in hun testament. Wat veel sportverenigingen en sportbonden niet weten is dat ook zij erfbelasting vrij kunnen ontvangen. Het is belangrijk dat sport zich gaat meten met de goede doelen en haar achterrban informeert over de mogelijkheden. Goede doelen ontvangen jaarlijks meer dan 300 miljoen euro aan opbrengsten uit nalatenschappen. 

Alle sportverenigingen en sportbonden beschikken over vrijwilligers, oud sporters en supporters die graag bereid zijn de vereniging op te nemen in hun testament, zo blijkt uit eigen onderzoek. Een sportvereniging opnemen in een testament kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de vereniging mede erfgenaam te maken of een legaat na te laten. Voor erflaters is het belangrijk ook na hun dood nog iets te betekenen voor hun sportvereniging. Een mooie gedachte. 

Fonds voor de Sport ondersteunt sportverenigingen en sportbonden bij de werving en afwikkeling rondom nalatenschappen. Met een jarenlange ervaring, opgedaan in de goede doelen sector, zijn wij dé dienstverlener op dit gebied.

Werven

In de sport komt het nog maar weinig voor, maar bij andere goede doelen is het heel gebruikelijk om bezittingen aan één of meerdere organisaties na te laten. De ervaring leert dat daarbij twee manieren het meest worden toegepast, namelijk via een legaat of door de betreffende organisatie(s) als erfgenaam te benoemen. Het opstellen van een testament verloopt via een notaris. Die kan je ook informeren over andere vormen van nalaten.

Meer weten hoe je als sportvereniging kan beginnen met het informeren van jouw leden over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Afwikkeling

Op het moment dat jouw sportbond of sportvereniging wordt opgenomen in een testament kan Fonds voor de Sport zorgdragen voor een correcte afwikkeling.

De afwikkeling van een nalatenschap, ofwel de executie, neemt gemiddeld een jaar in beslag. Naast tijd, vergt dit ook behoorlijk wat juridische en financiële kennis. Fonds voor de Sport biedt hier ondersteuning bij. Met onze hulp is jouw sportvereniging verzekerd van een professionele, zorgvuldige afwikkeling waardoor je kosten bespaart en eerder beschikking hebt over het geld.
Ook als een andere partij aangewezen is als executeur (bijvoorbeeld de notaris of een familielid van de overledene), kunnen wij jouw sportvereniging of sportbond bijstaan. Wij oefenen dan controle uit op de afwikkeling van de nalatenschap. 

Belasting

Alle organisaties met een SBBI of een ANBI-status betalen geen belasting over de ontvangen inkomsten uit nalatenschappen.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.