Veelgestelde vragen

Wat is particuliere fondsenwerving?

Het werven van inkomsten onder bewoners door middel van het vragen van giften, donaties, schenkingen en nalatenschappen. 

ANTWOORD

Waarom is fondsenwerven interessant voor de sport?

Wij zien dat de gangbare inkomsten in de sport (sponsoring, Lotto inkomsten, contributie en subsidies) onder druk staan en de inkomsten hieruit afnemen. Wij zijn van mening dat particuliere fondsenwerving een mooie aanvullende inkomstenstroom is. Zeker gezien de maatschappelijke relevantie van sport en de lokale betrokkenheid van veel mensen bij een sportvereniging liggen hier grote mogelijkheden voor de sport!

ANTWOORD

Wat doet Fonds voor de Sport?

Fonds voor de Sport ondersteunt sportbonden en sportverenigingen bij het werven van fondsen op de particuliere markt. Denk hierbij aan crowdfunding, donaties, schenkingen en nalatenschappen. Dit doen we door het ter beschikking stellen van diverse middelen zoals een online donatiemodule, crowdfundingplatform maar ook door het organiseren van cursussen en een congres. 

ANTWOORD

Waarom is Fonds voor de Sport opgericht?

Wij zijn van mening dat sport bijdraagt bij aan een socialer en gezonder Nederland. Sportverengingen zetten zich optimaal in zodat alle Nederlanders kunnen sporten. Fonds voor de Sport wil een nieuwe financieringsbron aanboren via de particuliere fondsenwerving en zo deze sportverenigingen ondersteunen om financieel zelfredzaam te worden zodat zij hun sportieve en maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren. 

ANTWOORD

Ik wil graag extra inkomsten voor mijn sportvereniging.
Kan Fonds voor de Sport mij daar bij helpen?

Ja dat kan! Fonds voor de Sport ondersteunt sportverenigingen en sportbonden met fondsenwerving. Van het opstellen van strategie en beleid tot de uitvoering hiervan. Daarnaast bieden wij een aantal middelen aan zoals een crowdfundingplatform en een doneermodule. Wij vinden het belangrijk dat clubs zelf de kennis in huis halen om duurzaam te kunnen fondsenwerven, daarom bieden wij diverse opleidingen aan en organiseren we een jaarlijks congres. 

ANTWOORD

Is het voor mij als (kleine) sportvereniging of sportbond niet heel duur en veel werk om fondsenwerving op te zetten?

Nee, het inzetten van particuliere fondsenwerving levert geld op. De kosten kun je zien als investering. Daarnaast levert Fonds voor de Sport een aantal diensten op no-cure-no-pay basis. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

ANTWOORD

Wat is een SBBI status?

SBBI is een afkorting van Sociaal Belang Behartigende Instelling. Je organisatie komt in aanmerking voor een SBBI status als jouw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van je leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van jouw organisatie bijdragen aan:

o   de individuele ontplooiing van uw leden;

o   de samenhang van de samenleving;

o   een gezondere samenleving.

Wanneer jouw sportverenging een SBBI status heeft (wat in de regel het geval is) dan betaal je geen schenk –en erfbelasting. Meer info, klik HIER

ANTWOORD

Is er een maximum doelbedrag?

Nee dat is er niet. 

ANTWOORD

Wat is een ANBI status?

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut beogende Instelling. Een organisatie met een ANBI status draagt in haar doelstelling en activiteiten bij aan het ‘algemeen nut’. Kerken, goede doelen en culturele instellingen kunnen bijvoorbeeld een ANBI zijn.  Wanneer je in het bezig bent van een ANBI status betaal je geen erf- of schenkbelasting. Er zijn enkele voorwaarden gesteld aan een ANBI status. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer info.

ANTWOORD

Waarom is Fonds voor de Sport opgericht?

Wij zijn van mening dat sport bijdraagt bij aan een socialer en gezonder Nederland. Sportverengingen zetten zich optimaal in zodat alle Nederlanders kunnen sporten. Fonds voor de Sport wil een nieuwe financieringsbron aanboren via de particuliere fondsenwerving en zo deze sportverenigingen ondersteunen om financieel zelfredzaam te worden zodat zij hun sportieve en maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren. 

ANTWOORD

Betaal ik belasting over de inkomsten uit crowdfunding?

Sportverenigingen zijn in het bezit van een zogenaamde SBBI status of ANBI status. Hierdoor wordt het fiscaal aantrekkelijk om te crowdfunden. 

ANTWOORD

Zijn er kosten verbonden aan de diensten van Fonds voor de Sport?

Ja. Aan de meeste diensten van Fonds voor de Sport zit een kostenplaatje. Echter, doordat wij een stichting zijn, zijn deze lager dan bij commerciële partijen. 

ANTWOORD

Is er een maximum doelbedrag?

Nee dat is er niet. 

ANTWOORD

Hoe werkt het crowdfunden via Fonds voor de Sport?

Heel eenvoudig. Je maakt een actiepagina aan op ons crowdfundplatform. Deze kun je helemaal opmaken zoals jij dat wenst met foto’s en teksten.  Vervolgens stel je een doelbedrag op en een termijn waarbinnen je dit gerealiseerd wil hebben.  Je kan dit koppelen aan social media en je website. Alles wordt digitaal verwerkt. Betalingen worden gedaan via de computer of mobiele telefoon. Alle betalingen verlopen via een zogenaamde payment service provider en veiligheid is dus gegarandeerd.

ANTWOORD

Welke rechtsvorm heeft Fonds voor de Sport?

Fonds voor de Sport is een stichting en heeft een ANBI status. Wij hebben dus geen winstoogmerk. Hierdoor kunnen wij onze tarieven voor onze dienstverlening laag houden. 

ANTWOORD

Betaal ik belasting over de inkomsten uit crowdfunding?

Iedere rechtspersoon heeft een eigen situatie. Het is dus lastig hier een algemene uitspraak over te doen. Echter,  sportverenigingen zijn in het bezit van een zogenaamde SBBI status of ANBI status. Hierdoor wordt het fiscaal aantrekkelijk om te crowdfunden. 

ANTWOORD

Verzorgt Fonds voor de Sport alleen de
middelen om fondsen te werven?

Naast de middelen (crowdfunding, doneermodule etc.) biedt Fonds voor de Sport ook de kennis en ondersteuning voor het opzetten van jouw eigen fondsenwerving. Dit doen we door middel van het organiseren van cursussen en een jaarlijks congres. Fonds voor de Sport helpt je ook bij het bepalen van de juiste strategie voor succesvolle fondsenwerving.

ANTWOORD

Ben ik als sportvereniging belastingplichtig over de
inkomsten uit de particuliere fondsenwerving?

ANTWOORD NOG TE MAKEN

ANTWOORD

Betaal ik belasting over de inkomsten uit crowdfunding?

Iedere rechtspersoon heeft een eigen situatie. Het is dus lastig hier een algemene uitspraak over te doen. Echter,  sportverenigingen zijn in het bezit van een zogenaamde SBBI status of ANBI status. Hierdoor wordt het fiscaal aantrekkelijk om te crowdfunden. 

ANTWOORD

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij bijvoorbeeld sportverengingen een beroep doen op een grote groep mensen “the crowd” om hun financieringsbehoefte ingevuld te krijgen. Doordat iedereen een beetje inlegt ontstaat een groot bedrag. Crowdfunding is sterk in opkomst. In 2013 is circa € 32.000.000,- gefinancierd via crowdfunding in Nederland wat een ruime verdubbeling is ten opzichte van het jaar daarvoor.

ANTWOORD

Wanneer ontvang ik het geld?

Ieder kwartaal maakt stichting Fonds voor de Sport het opgehaalde bedrag over naar de begunstigde die de actie heeft aangemaakt. Daarbij ontvangt de begunstigde een specificatie van onder andere de afdracht aan Fonds voor de Sport. 

ANTWOORD

Kan iedere sportvereniging gebruik maken van de diensten van Fonds voor de Sport?

Ja, iedere sportvereniging die lid is van een sportbond die aangesloten is bij NOC*NSF kan gebruik maken van de diensten van Fonds voor de Sport. 

ANTWOORD

Heb ik de beschikking over contactgegevens van donateurs?

De contactgegevens van donateurs worden opgeslagen en zijn toegankelijk voor de initiatiefnemer. 

ANTWOORD

Wat kost crowdfunden via Fonds voor de Sport?

Fonds voor de Sport stelt haar crowdfundingplatform kostenloos ter beschikking. Er hoeven dus geen abonnementen of licenties afgenomen te worden. Wel hanteren wij een afdracht van 8% over het opgehaalde bedrag.  Deze kosten zijn onder andere voor het onderhoud van het platform.

ANTWOORD

Welke kosten zijn er voor donateurs?

Wij vragen in het donatieproces de donateur de vraag of hij/zij bereid is om de transactiekosten voor zijn/haar rekening te nemen. Dee bedragen € 0,40 per transactie. De ervaring leert dat 80% van de donateurs bereid is deze kosten te accepteren. 

ANTWOORD

Kan Fonds voor de Sport mij helpen bij het opzetten van een donatie actie?

Ja. Via Fonds voor de Sport kun je kosteloos gebruik maken van onze donatiemodule. Deze online module kun je op jouw eigen website integreren. Hierdoor verschijnt er een doneerknop op je website. Net zoals bij de crowdfunding verzorgt Fonds voor de Sport de betaalomgeving en de afwikkeling van de betaling. Bovendien kan Fonds voor de Sport je helpen bij het opstellen van een strategie en desgewenst bij de uitvoering daarvan. 

ANTWOORD

Wat is een cursus van Fonds voor de Sport

Een cursus is een korte opleiding die Fonds voor de Sport aanbiedt. Hier komen alle facetten van fondsenwerving aan de orde: de verschillende manieren, de communicatie, strategie, stakeholdersmanagement, etc.

ANTWOORD

Wat is nalaten?

Nog uit te werken

ANTWOORD

Wat is het verschil tussen een legaat en een erfstelling?

Nog uit te werken

ANTWOORD

Kan mijn sportvereniging in een nalatenschap voorkomen?

Nog uit te werken

ANTWOORD

Waar worden cursussen gegeven?

De cursussen fondsenwerving worden door het hele land op diverse locaties gegeven.

ANTWOORD

Kan ik namens mijn sportvereniging deelnemen aan een cursus?

Zeker, iedere sportvereniging kan deelnemen aan een cursus. De ene keer worden deze georganiseerd vanuit een aangesloten sportbond, de andere keer zal Fonds voor de Sport deze zelf organiseren. 

ANTWOORD

Welke kosten zijn er verbonden aan het werven van nalatenschappen via Fonds voor de Sport?

Dit bepalen we in overleg met de sportvereniging of sportbond

ANTWOORD

Kunnen medewerkers van mijn sportbond deelnemen
aan de cursus?

Ook medewerkers van sportbonden zijn welkom om deel te nemen aan de cursus

ANTWOORD

Betaal ik belasting over de inkomsten uit fondsenwerving

Iedere rechtspersoon heeft een eigen situatie. Het is dus lastig hier een algemene uitspraak over te doen. Echter,  sportverenigingen zijn in het bezit van een zogenaamde SBBI status of ANBI status. Hierdoor wordt het fiscaal aantrekkelijk om te doneren. 

ANTWOORD

Wat leer ik tijdens een cursus van Fonds voor de Sport?

Je leert de eigenschappen van de diverse manieren van fondsenwerven zoals crowdfunden, doneren, nalatenschappen, etc. Daarnaast leer je wanneer en op welke wijze je deze manieren kan toepassen voor jouw sportvereniging. Bovendien leren we je hoe je het geleerde in de praktijk kan brengen door het opstellen van strategie, de externe en interne communicatie en het benaderen van relevante stakeholder. 

ANTWOORD

Is nalaten alleen interessant voor mensen met een groot vermogen?

Veel mensen denken dat nalaten alleen geschikt is voor personen met een groot vermogen. Niets is minder waar. Iedere gift uit iedere nalatenschap is van harte welkom en daarom zijn ook de kleinste nalatenschappen meer dan welkom. Je kunt ook nalaten aan een sportorganisatie in de vorm van (sport)materialen of andere goederen. Nalaten aan een goed doel of sportvereniging kan prima samengaan met het nalaten aan de mensen om wie je geeft, bijvoorbeeld je kinderen. Het is dus geen keuze tussen verschillende mogelijkheden; je kunt meerdere wensen opnemen in je testament. Uit onderzoek bij de goede doelen blijkt wel dat er meer donateurs onder de erflaters zitten dan niet donateurs. Dat betekent dat mensen die voor een langere periode betrokken zijn bij een sport of sportvereniging eerder hun sport of sportvereniging meenemen in hun testament dan mensen die verder van de sport af staan. 

ANTWOORD

Wat brengt een gemiddelde nalatenschap op?

Een gemiddelde nalatenschap brengt €34.000 op. Bovendien zitten er vaak meerdere begunstigden in een testament.

ANTWOORD

Welke rechtsvorm heeft een fonds voor de sport?

Wij raden aan om een fonds voor de sport onder te brengen in een stichting

 

 

ANTWOORD

Waarom zouden mensen een sportvereniging
in hun testament opnemen?

Vele mensen in Nederland hebben een bijzondere band met sport. Of ze de sport nu actief beoefenen of er graag naar kijken maakt niets uit. Bovendien hebben mensen vaak een bijzondere binding met een lokale sportvereniging waar ze deze sport beoefend hebben. Het maakt een groot deel uit van hun sociale netwerk. Omdat de sportvereniging hen jarenlang veel plezier heeft gegeven zullen veel mensen willen dat de sportvereniging dit kan blijven doen in de toekomst. Zij vinden het daarom fijn om iets na te laten aan hun favoriete sportvereniging.

Het is al jaren lang gangbaar om geld na te laten aan goede doelen en cultuur in stellingen. Wij zijn van mening dat sport ook een goed doel is. Wij herkennen de kracht van sport en van de sportvereniging. Het brengt mensen van diverse culturen, leeftijden, achtergronden, etc bij elkaar en draagt bij aan een betere gezondheid en lokale cohesie in de omgeving. Vandaar dat wij van mening zijn dat ook sportverenigingen een beroep mogen doen op nalatenschappen. 

ANTWOORD

Kan ik mij individueel aanmelden voor een cursus?

Ja, dat kan. Houd er wel rekening mee dat een cursus alleen door gaat wanneer er minimaal 15 deelnemers per locatie zijn. 

ANTWOORD

Hoe kan Fonds voor de Sport mij ondersteunen bij
het werven van nalatenschappen?

Wij kunnen je helpen bij het bepalen van de strategie, intern beleid en de uitvoering van het plan. Denk hierbij aan het betrekken en informeren van de juiste stakeholders en de externe communicatie. Wanneer je hier meer over wil weten neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. 

ANTWOORD

Wat is een lokaal fonds voor de sport?

Een lokaal fonds voor de sport is een samenwerking tussen diverse sportverenigingen (dit kan zowel topsport als breedtesport zijn), bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. Zij heeft ten doel om op lokaal niveau meer geld voor de sport beschikbaar te maken. Dit doet zij via particuliere fondsenwerving.  Meer informatie over de voordelen vind je hier

 

 

 

ANTWOORD

Waarom zou ik een fonds voor de sport opzetten?

Particuliere fondsenwerving in de sport is relatief nieuw. Veel sportverenigingen hebben de kennis en middelen niet om dit vorm te geven. Via een dergelijk platform kunnen meer mensen bereikt worden en kan men de krachten bundelen om deze fondsen te werven. Bovendien geeft het de doelgroep de mogelijkheid om aan de lokale sport in het algemeen te geven en zal er minder verengingsvoorkeur optreden. Ten slotte bevordert het de lokale samenwerking tussen sportverenigingen waardoor men effectiever wordt.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD

Heeft een lokaal fonds een ANBI status nodig?

Dit is geen vereiste maar wel nadrukkelijk aan te raden. Met het oog op de fiscale consequenties van een ANBI status raden wij het aan om een ANBI status aan te vragen bij de belastingdienst. Deze nieuwe stichting is geen sportvereniging en komt dus ook niet in aanmerking voor een SBBI status. Wanneer je geen van beide statussen bezit val je onder het schenk –en erfbelasting regime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD

Hoe lang duurt het voordat een fonds voor de sport is opgericht?

De periode vanaf het eerste idee tot en met de daadwerkelijke oprichting duurt gemiddeld een maand of acht. Soms kan het in een half jaar, maar in veel gevallen duurt de oprichting van een lokaal fonds ook een jaar. Het is belangrijk om hiervoor de tijd te nemen: de juiste bestuursleden te zoeken en de doelstellingen en het beleidsplan goed door te spreken en uit te werken, alvorens het lokaal fonds officieel wordt opgericht. Het bestaan van een lokaal fonds krijgt dan ook een duurzaam karakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD

Hoe komt een (lokaal) fonds voor de sport aan geld?

Om aan geld te komen werft een lokaal fonds geld in de lokale gemeenschap. Er kunnen drie doelgroepen onderscheiden worden voor de fondsenwerving van lokale fondsen: particulieren, bedrijven en vermogensfondsen. Bij particulieren kan gedacht worden aan het werven van donaties, giften, nalatenschappen of fondsen op naam. Bijvoorbeeld in samenwerking met een lokaal notariskantoor. Daarnaast zijn Charity Events, inzamelingsacties en crowdfunding veelvoorkomende vormen van fondsenwerving onder particulieren. Bij fondsenwerving bij bedrijven kan onder meer gedacht worden aan sponsoring door bedrijven in de vorm van geld, maar ook aan materiële steun of steun in de vorm van menskracht of expertise. Fonds voor de Sport heeft handreikingen ontwikkeld en geeft ondersteuning en advies op maat aan lokale fondsen voor de sport bij het opzetten van deze vorm.

Het is belangrijk dat een lokaal fonds voor de sport een reserve opbouwt ten behoeve van de continuïteit. Van elke 100,- euro die binnenkomt, kan bijvoorbeeld 15 of 20 procent opzij gezet worden zodat er tegelijkertijd een reserve opgebouwd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD

Hoe kan Fonds voor de Sport mij ondersteunen bij het opzetten van een lokaal fonds voor de sport?

Fonds voor de Sport kan ondersteunen bij het bepalen van de strategie. Dit doen we door in enkele werksessies met diverse stakeholders de wensen, mogelijkheden en kansen in kaart te brengen. Vervolgens ondersteunen we bij het opstellen van het beleidsplan, begroting, statuten en formatie van het bestuur. Desgewenst kan Fonds voor de Sport ondersteunen bij de communicatie rondom dit initiatief. Wij maken graag een afspraak om te bespreken hoe Fonds voor de Sport jou kan ondersteunen bij het behalen van je doelstellingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD